Prvý dojem môžete urobiť len raz!

Deana Lutherová

Deana Lutherová Narodila sa v Bratislave, študovala vedecko–technické informácie, pôsobila ako letuška Česko­slovenských aerolínií, neskôr ako protokolistka.

Ukážka z novely Stratené v sieti

Stratené v sieti „Nikdy sa osobne nestretnú, a predsa sa vzájomne ovplyvňujú. Ich príbehy sa splietajú do prekvapivých vyústení.“