Prvý dojem môžete urobiť len raz!

Poradenstvo

Individuálne konzultácie a poradenstvo na zdokonalenie osobného imidžu

Diskrétne poradenstvo pre spoločensky, politicky a hospodársky exponované osobnosti, ktoré sa zúčastňujú na významných spoločenských podujatiach a pracovných stretnutiach aj na medzinárodnej úrovni, od ktorých sa očakáva protokolárne náročná reprezentácia, vyplývajúca z ich postavenia a významu firmy, ktorú zastupujú.

DEA Lexikón slušného správania Nový DEA Lexikón slušného správania