Prvý dojem môžete urobiť len raz!

Profil

Poradenstvo a vzdelávanie zamerané na zlepšenie a skultúrnenie osobnej prezentácie v profesionálnom a spoločenskom styku začala agentúra DEA – Image poskytovať v januári 1991. Za roky svojho pôsobenia pomohla v rôznych formách školení, organizovaných hlavne na objednávku firiem, takmer 10 tisíc klientom.

Individuálne konzultácie agentúry DEA – Image využili mnohí verejní činitelia, diplomati a významné osobnosti, ako prípravu na náročný spoločenský kontakt na najvyššej medzinárodnej úrovni, na audiencie u prezidentov, panovníkov a vysokých predstaviteľov cirkví. Diskrétne osobné poradenstvo zamerané na imidž poskytla agentúra desiatkam známych osobností spoločenského a politického života.

Protokolárne služby a poradenstvo pri organizovaní významných spoločenských a oficiálnych podujatí poskytla agentúra mnohým renomovaným firmám. Dvanásť rokov zabezpečovala protokol Plesu v opere.

DEA – Image sa opiera o dlhoročné praktické skúsenosti majiteľky agentúry Deany Lutherovej, ktorá bola v rokoch 1993 – 2004 konzultantkou a poradkyňou pre spoločenský a diplomatický protokol dvoch prezidentov SR a ich manželiek. Pri organizácii mnohých podujatí firma úzko spolupracovala s najskúsenejšou protoko­listkou na Slovensku pani Tatjanou Oniščenkovou, ktorá zabezpečovala významné oficiálne podujatia, mimo iných aj pre prezidenta ČSFR Václava Havla a prezidenta SR Michala Kováča.

Rovnocennú odbornú disponovanosť nemôže na Slovensku garantovať žiadna iná firma.

Činnosť agentúry si všimla aj televízna spoločnosť CNN, ktorá do svojho programu o Slovensku nakrútila v roku 1994 reportáž o školeniach firmy DEA.

Od roku 2008 DEA – Image začlenila svoju činnosť pod produkčnú spoločnosť Luther&Partner s.r.o., ktorej je Deana Lutherová spolumajiteľkou a konateľkou.

Náš tím